fbpx
33 33 01 01 post@energyfitness.no

Bedriftsavtale

Friske og sunne medarbeidere

Våre tilbud

Mange bedrifter og virksomheter har sett verdien av friske og sunne medarbeidere. Regelmessig trening kan forebygge muskel- og skjelettplager, og være positivt for den psykiske helsen og arbeidsmiljøet.

Bedriften påtar seg ingen økonomiske forpliktelser hvis man velger alternativ 1. Da er det den enkelte ansatte som selv betaler medlemskapet. Medlemskap, faktura og besøkshistorikk kan den enkelte hente ut fra våre medlemssider. Dette er praktisk hvis den ansatte har en avtale med sin arbeidsgiver om refundering av treningsavgift.

Alternativ 1

Gunstig medlemskap til dine ansatte. Sammen med den enkelte ansatte vil en av våre personlige trenere hjelpe til med å lage et skreddersydd opplegg. Dette er inkludert i månedsprisen som den ansatte betaler.

Alternativ 2

Felles gruppetimer for dine ansatte. Dette kan være styrketrening i grupper, eller timer i sal med musikk. Den ansatte behøver ikke å ha eget medlemskap for å delta på fellestimene vi kjører for din bedrift.

Oversikt over bedriftavtaler

Følgende virksomheter har avtale med oss:

 • NAV Vestfold
 • Tønsberg Kommune
 • Vestfold Plastindustri AS
 • Tønsberg Frikirke
 • JV Veidec ANS
 • Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap
 • Saga Regnskap Tønsberg AS
 • Sem IF
 • Vear IF
 • Vestfold Golfklubb
 • Klemmetsby-Firing Begravelsesbyrå
 • Extra, Semsbyen
 • De Munnfulle
 • Support Service Partner AS
 • Harpix Heartwood Empire AS
 • Passer
 • Vear Skole
 • Bogen Barnehage
 • BeLu AS
 • Fanebust Maskin AS

VEAR


Adresse

Bjellandveien 16,

3172 Vear

Telefon

33 33 01 01

ÅPNINGSTIDER


Nøkkelbrikke: 24/7 alle dager hele året

BETJENT RESEPSJON


Mandag: kl 17-20
Vanlige åpningstider fra mandag 10. august. Kontakt oss gjerne på 33330101 (tast 4 for vakttelefon)

TOLVSRØD


Adresse

Carl XV's gt 19, 3150 Tolvsrød

Telefon

33 33 01 01

ÅPNINGSTIDER


Nøkkelbrikke: 24/7 alle dager hele året

BETJENT RESEPSJON


Sommerstengt fram til mandag 10. august. Kontakt oss på 33330101 (tast 4 for vakttelefon)